Vannitoa remont „võtmed kätte“ Tallinnas

Vannitoa remont võtmed kätte Tallinnas

Sanitaarsõlm — see on üks enam keerulisemaid ruumide remontimisel. Sõltuvalt etteantud ülesandest ja algseisundist remondi töömahukus on erinev.

Vannitoa kapitaalne kompleksremont

Just sellist ülesannet nimetatakse remondiks „võtmed kätte“. Vannitoa väikesel pindalal teostatakse hulgaliselt töid:

  1. Vanade santehniliste seadiste, kommunikatsioonide ja viimistluse demonteerimine.
  2. Seinte ja põranda tasandamine
  3. Uue vee-, kanalisatsioonitorustiku ja elektrijuhtmestiku paigaldamine.
  4. Seinte ja põranda vooderdamine keraamilise plaadiga.
  5. Ripplae monteerimine.
  6. Vanni, valamu ja muu santehnilise seadistuse paigaldamine.
  7. Ukse vahetus.
  8. Koristamine ja prügivedu.

Kõik need tööd tuleb vastastikku omavahel kooskõlastada. Seejuures tuleb järgida ehitusnorme ja kommunikatsioonide paigaldamise eeskirju.

Eksimused võivad tekitada hulgaliselt ebameeldivusi. Mõned neist ilmnevad kiiresti: ebatasaseid seinu, näiteks, ei ole võimalik ilusti ja kvaliteetselt vooderdada keraamilise plaadiga. Eksimused kommunikatsioonide paigaldamises võivad ilmneda hiljem. Näiteks, ebaõigesti teostatud kanalisatsioon võib regulaarselt ummistuda.

Veel üks asjaolu, mis asetab tupikusse kogenematuid inimesi – see on vajadus valida mitmest väga keerulisest alternatiivist optimaalne lahendus.

Vannitoa kapitaalne kompleksremont Tallinnas

Näiteks, uue veetorustiku paigaldamiseks võib kasutada erinevat liiki torusid ja paigaldada neid mitmel erineval viisil. Seejuures, teatud sõlmedele tuleb ette näha juurdepääs remondi või hooldamise teostamiseks: veefiltreid tuleb regulaarselt puhastada, aga mõõdikud kuuluvad perioodiliselt vahetamisele. Arvestada kõiki nüansse ja teostada monteerimist kvaliteetselt suudab ainult kogenud ja kvalifitseeritud meister.

Paljude spetsialistide töö kooskõlastatus mitte ainult ei garanteeri lõpptulemuse kvaliteeti, vaid ka lühendab remondi teostamise tähtaegu. Seetõttu vannitoa remondi „võtmed kätte“ teostamine on otstarbekas teha ülesandeks ühele töövõtjale, aga mitte kutsuda mitut sõltumatut meistrit.

Firma Baltic Job Service OÜ pakub vannitoa remonti „võtmed kätte“ Tallinnas. Meil on kogenud spetsialistid, kes teostavad kõik vajalikud projekti- ja monteerimistööd. Tööde maksumus määratakse kindlaks peale eelarve koostamist ja moodustab alates ХХ€.

Vannitoa kosmeetiline remont

Kommunikatsioonide ja santehnika täielik vahetus ei ole mitte alati vajalik. Paljudel juhtudel piisab mittekalli kosmeetilise remondi teostamisest: vooderdada seinad uute plaatidega, vahetada mittetöökorras või vananenud seadised jne.

Vannitoa kosmeetiline remont Tallinnas

Firma Baltic Job Service OÜ meistrid aitavad lahendada ka selle ülesande. Nad vaatavad üle teie sanitaarsõlme, hindavad selle seisundi ja kujundavad ülevaatuse tulemuste alusel soovitused: mida on vaja remontida esmajärjekorras, aga millega võib oodata veidi.

Vannitoa viimistulus

See on veel üks teenus, mida meie firma pakub. Uued majad ja korterid remonti ei vaja, aga kommunikatsioonid on juba paigaldatud. On jäänud teostada vaid viimistlus vastavalt disainiprojektile või peremehe soovidele.

Meie spetsialistidel on suur kogemus erinevate viimistlusmaterjalidega. Vooderdamine keraamilise plaadiga, töö mosaiigi ja kiviga, seinte värvimine, dekoratiivkrohvi pealekandmine — meie suudame teostada igat disaini.

Vannitoa viimistulus Tallinnas

Tellijaga sõlmitud lepingu järgi teostatakse vajalike ehitus- ja viimistlusmaterjalide tarnet. Tööde lõpetamisel me koristame ära ruumid ja viime ära kogunenud ehitusprahi.

Meie oleme kindlad oma töö kvaliteedis. Kõikidele teostatud töödele antakse kirjalik garantii – 1 aasta.

Taotlus vannitoa remont

captcha